top of page

HAYVANCILIK

Dünya ekonomisinde hayvancılığın önemli bir yeri vardır. Hayvancılık sektörü sanayiye girdi sağlaması, istihdam olanakları yaratması, dış satımın artırılması ve en önemlisi topluma sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme olanakları sağlaması yönünden önemli işlevleri yerine getirmektedir. Farklı iklim yapıları, değişik tür ve ırktan çeşitli hayvan varlığı ve halen büyük bir kısmı kırsal kesimde yaşayan nüfusu ile hayvancılık konusuna ayrı bir öneme sahiptir.

 

OLİVİN INT olarak ülkemizde hayvansal üretimin arttırılması, hayvansal ürünlerin verimli kullanılması, toplumun gıda güvenliğinin sağlanması ülkemizde üretilen büyük baş, küçük baş ve kanatlı hayvanların ithalat ve ihracatının yapılması konularında uzman ekipleriyle çalışmalar yapmakta olup bugüne kadar hayvancılığa dair birçok başarılı projelere imza atmıştır.

Dünya üzerindeki farklı ırktan hayvanları  yakından takip eden OLİVİN INT, ülkelerin taleplerine ve yapacakları hayvancılık yatırımlarına göre maksimum verim sağlayacak hayvan çeşitliliği ile uluslararası sertifikalandırılmış veteriner kontrolünde her türlü  hayvan ithalatı ve ihracatı yapmaktadır. 

bottom of page