top of page

Gübre

Cobre

Olivin Cobre Zengin organik aktif içeriğinden dolayı sistemik etkiye sahip özel formüllü % 3 tescilli Bakır ihtiva eder. Bitkide kalıntı oluşturmaz damlamadan veya yapraktan uygulanabilir.

Garanti Edilen İçerik  (w/w)

Suda Çözünür Bakır (Cu)     %3

Cobre

Combi

Combi

Bitkilerin verim ve kalitesinin artırılması amacıyla geliştirilmiş üstün kaliteli özel bir bitki besleme formülasyonudur. Doğal aktivatörler ile şelatlanmıştır.
Olivin Combi bitkilerde mikro besin maddeleri ihtiyaçlarına kısa sürede cevap veren zengin içerikli besin karışımıdır. Bitki boyu, dal sayısı ve yaprak alanını artırır. Bol çiçeklenme dane bağla- ma ve meyve tutumunu teşvik eder meyve dökümünü en aza indirir. Bu özelliklerinden dolayı verim ve kaliteyi önemli ölçüde artırır. Suda çözünmüş olarak yapraktan etkin bir şekilde alınır.

Garanti Edilen İçerik                                                      (w/w)

Suda Çözünür Bor (B)                                                            %2
Suda Çözünür Bakır (Cu)(Tamamı EDTA ile Şelatlanmıştır)    %0,5
Suda Çözünür Demir (Fe)                                                       %5
EDTA ile şelatlı Demir (Fe)                                                      %4,1
Suda Çözünür Mangan (Mn)                                                  %2
EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn)                                                 %0,1
Suda Çözünür Molibden (Mo)                                                %0,1
Suda Çözünür Çinko (Zn)(Tamamı EDTA ile Şelatlanmıştır)   %2

Copper Blue

Copper Blue

Yaprak ve damlama sulama uygulamaları için tasarlanmış yüksek sistemik etkiye sahip glukonatlı bakırdır. Farklı etkileri ve agronomik faydaları arasında en önemli olan özelliği bitkiye daha fazla direnç kazandıran enzimler sayesinde bitkinin sağlıklı gelişmesini etki eder.

Garanti Edilen İçerik  (w/w)

Suda Çözünür Bakır (Cu)     %5

KCA

Olivin KCA; özel formüle edilmiş Potasyum, Kalsiyum ve Bor içeren toz üründür. Suda hızlı bir şekilde çözülür pH’sı 2,5’dir alınabilirliği % 100’dür.
Olivin KCA; bitkilerde meyvelerin iç dolgunluğunu artırır doku sertliğini oluşturarak meyvelerin çatlamasının önüne geçer ve raf ömrünün artmasını sağlar. Dane tutumunda, taraklanma başlangıcında, yumru oluşumunda, kardeşlenme ve sapa kalkma dönemlerinde bitkinin direnç mekanizmasını güçlendirerek bitkinin gelişimini ve sağlığını korur.

KCA

Garanti Edilen İçerik                          (w/w)

Toplam Azot (N)                                          %10
Nitrat Azotu (N)                                           %10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)        %15
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)         %15
Suda Çözünür Bor (B)                                %0,25

BMO

BMO

Garanti Edilen İçerik           (w/w)

Olivin BMO; asafert teknolojisiyle üretilmiş Bor, Molibden, Deniz Yosunu, Karbonhidrat ve Protein içeren özel seri üründür. Yapraktan veya damlamadan uygulandığında tüm hava şartlarında bitki tarafından hızla alınır ve bitkinin çalışmasını teşvik eder.
Olivin BMO; Bitkilerde kaliteli çiçek meyve tutumunu artırma tutan meyvenin sap kalınlığını sağlama bitkilerin boya kaçmasını engelleyerek daha fazla meyve oluşmasını sağlar.

Suda Çözünür Bor (B)                   %3
Suda Çözünür Molibden (Mo)       %1

Eurofosfatado 7-39-0

Bitki tarafından kolay alınabilir. formda yüksek konsantrasyonda süspanse fosforlu üründür. Toprak koşullarının zor olduğu durumlarda dahi bitkinin fosfor ihtiyacını karşılar. Tüm hava koşullarında hızlı bir şekilde bitkiye taşınır. Toprakta bağlanmadan bitki tarafından alınabilir. pH yüksekliğinden etkilenmez. Bitkide hızlı bir şekilde köklenme, çiçeklenme ve ATP’yi sağlar.

Eurofosfatado

Garanti Edilen İçerik                             (w/w)

Toplam Azot (N)                                               %7
Üre Azotu (N)                                                   %7
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit P2O5))      %39

Seratonn Penetrant

Seratonn Penetrant

SERATON zengin organik yapısı ve karbonların besin maddelerini bağlama yeteneğinden dolayı topraktaki besin maddelerini parçalayıp kendine bağlar ve bitkiye ulaşmasını garanti eder. Düzenli kullanımlarda 1-2 litre/da uygulanır 5-10 litre/da uygulamaları bitkinin topraktan kaynaklanan ağır sorunlarına hızla çözüm yaratır. Doz artınca sorunun çözülme hızı artar. Tek başına üstten uygulanması doğru değildir toprağa bol su ile verilmesi gerekmektedir.

Seratonn Fe Mn Zn

Organikasitler ile üretilmiş Demir, Mangan ve Çinko içeren izelementli üründür. Uygulandığı bitkide Demir, Mangan ve Çinko noksanlıklarını giderir. İçeriğindeki organik asitlerden dolayı toprakta bağlı olan elementleride çözer ve bitkiye taşınmasını sağlar.
Tüm toprak koşullarında uygulanır ve hızlı bir şekilde bitki tarafından kullanılır.

Seratonn Fe, Mn, Zn; bitkilerde yaprak alanını artırır. Bitki büyümesini teşvik eder meyvelerin dökümünü en aza indirir yüksek verim ve kaliteli ürün elde edilmesini sağlar.
İçeriğindeki Organikasitlerden dolayı toprakta bağlanmaz.

Seratoon Fe Mn Zn

Garanti Edilen İçerik         (w/w)

Suda Çözünür Demir (Fe)          2,5
Suda Çözünür Mangan (Mn)     1,2
Suda Çözünür Çinko (Zn)          1,2

Seratonn Ca

Seratonn Ca

Garanti Edilen İçerik                       (w/w)

Toplam Azot (N)                                       %10
Nitrat Azotu (N)                                        %9,5
Amonyum Azotu (N)                                %0,5
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)      %16

Kalsiyum, Azot ve Potasyumdan sonra en çok tüketilen ve eksikliği en hızlı görülen bir element- tir. Seraton Ca, yoğun görülen kalsiyum noksanlıklarında yapraktan ve her türlü sulama sistem- leri ile uygulama için formüle edilmiş, düşük pH ve yoğun yapısı ile zorlu iklim şartlarında kullanılabilecek özel bir üründür.

Seraton Ca; meyve gelişiminde, çiçek sürgünlerinde, taç yaprakların dökülmesinde, dane tutu- munda, taraklanma başlangıcında, olgunlaşan meyvelerin çatlamamasında, yumru oluşumun- da, gövde (baş) gelişiminde, kardeşlenme, sapa kalkma dönemlerinde bitkiye direnç oluşturarak bitkinin sağlığını korur ve bitkinin gelişimini tamamlamasına takviye sağlar.

Seratonn 3-15-0

Seratonn

Garanti Edilen İçerik                         (w/w)

Toplam Azot (N)                                              3
Üre Azotu (N)                                                  3
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)     15
Suda Çözünür Çinko (Zn)                               2

Organik asitler ile üretilmiş Fosfor ve Çinko kaynağıdır. Bitkilerin kolayca emilim yapıp bünyeler- ine katabilecekleri yapıdadır. Seratonn 3-15-0 Bitkilerde fotosentez enzim sistemi hormon den- gesi enerji taşınması üreme döngüsü gibi pek çok yaşamsal aktivitede ihtiyaç duyulan verim ve ürün kalitesini doğrudan ilgilendiren besinler kompleksidir.

Seratonn 3-15-0 bitkilerin fosfor ve çinko ihtiyaçlarını karşılar, hem verim ve kalite artışına katkı- da bulunur hemde hastalık direnci ve kök gelişimini iyileştirir. Çiçeklenme meyve tutumu ve ürün kalitesine fayda sağlayarak optimum verim alınmasına teşvik eder.

Damla Sulama Gübre Serisi

Damla Sulama Gübre Serisi

14-7-14 + (14 CaO) + ME
8-8-40 + (2 MgO) + (11 SO3) + ME
19-19-19+ME 16-8-24 + (16 SO3) + ME
23-5-5 + (35 SO3) + ME

Olivin NPK Serisi; özel formülasyonlar ile üretilmiş düşük EC ve pH’a sahip ürünlerdir. İçeriğinde bulunan özel enzimlerden dolayı toprakta bağlanmadan hızla bitkiye taşınır. İçeriğinde klor bulunmaz suda hızlı ve kolay çözünme özelliğine sahiptir.
Olivin NPK Serisi Biotik ve Abiotik stres durumlarında (hastalıklar, olumsuz hava koşulları vb.) uygulandığında yüksek etki sağlar. Dekara kullanım dozları düşüktür.

8-8-40

Yüksek oranda Potasyum ve Magnezyum içerir, meyve büyüme döneminde yüksek potasyum ihtiyacı olan bitkiler için ideal bir gübredir. Sebze ve meyve ağaçlarında tomurcuk ve çiçek oluşumu, meyve bağlama ve meyve kalitesini (şekerler, vitaminler, aroma maddeleri vs.) artırır. Uygulanan bitkilerde ürünün iri, dolgun ve sert, renginin canlı olmasını sağlar. Depolama ve raf ömrünü uzatır. Düşük pH’lıdır suda kolayca çözünür.

8-8-40

Garanti Edilen İçerik                                                             (w/w)

Toplam Azot (N)                                                                             %8
Nitrat Azotu (N)                                                                              %8
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)                                      %8
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)                                           %40
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)                                      %2
Suda Çözünür Kükürttri Oksit (SO3)                                             %11
Suda Çözünür Bor (B)                                                                   %0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile Şelatlanmıştır.)         %0,01
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile Şelatlanmıştır.)    %0,01
Suda Çözünür Molibden (Mo)                                                        %0.005
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile Şelatlanmıştır.)         %0,01

EDTA ŞELATININ STABİL OLDUĞU pH ARALIĞI:
Bakır (3 -9) , Mangan (5-9) Çinko ( 4 – 11)

14-7-14

+ (14 CaO) + ME

14-7-14

Garanti Edilen İçerik                                                                                       (w/w)

Toplam Azot (N)                                                                            %14
Amonyum Azotu (N)                                                                     %1
Nitrat Azotu (N)                                                                             %11,5
Üre Azotu (N)                                                                                %1,5
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)                                     %7
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)                                          %14
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)                                           %14
Suda Çözünür Bor (B)                                                                  %0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile Şelatlanmıştır.)        %0,01
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile Şelatlanmıştır.)   %0,01
Suda Çözünür Molibden (Mo)                                                       %0,005
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile Şelatlanmıştır.)        %0,01

EDTA ŞELATININ STABİL OLDUĞU pH ARALIĞI:
Bakır (3 -9) , Mangan (5-9) Çinko ( 4 – 11)

Makro ve mikro elementler içeren özel bir formülasyondur. Üretim ve uygulamasında problem yaratan Fosfor ve Kalsiyum özel bir teknoloji sayesinde birbirleriyle tepkimeye girmeden bitki tarafından kullanılır ve %100 suda çözünebilmektedir.
Olivin 14-7-14 + 14 CaO; uygulandığı bitkilerde çiçek sürgünlerinde, taç yaprakların dökülme- sinde, dane tutumunda, yumru oluşumunda, kardeşlenme ve sapa kalkma dönemlerinde, meyve büyüme döneminde etkin rol almaktadır. Meyvenin raf ömrünü uzatır. Bitkinin direnç mekanizmasını güçlendirir.

19-19-19+ME

Makro ve mikro besin elementlerince zengin içerikli bir gübre formülasyonu olup, bitkilerin erken gelişme dönemlerinde uygulanması tavsiye edilir. Her türlü toprak şartlarında damla sulama ve diğer basınçlı sulama sistemlerinde kullanıma uygun suda tamamen çözünür, yüksek kaliteli bir bitki besleme ürünüdür.

19-19-19+ME

Garanti Edilen İçerik                                                               (w/w)

Toplam Azot (N)                                                                              %19
Amonyum Azotu (N)                                                                       %4,5
Nitrat Azotu (N)                                                                              %6,8
Üre Azotu (N)                                                                                 %7,7
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)                                      %19
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)                                           %19
Suda Çözünür Bor (B)                                                                   %0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile Şelatlanmıştır.)         %0,01
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile Şelatlanmıştır.)   %0,01
Suda Çözünür Molibden (Mo)                                                       %0,005
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile Şelatlanmıştır.)        %0,01

EDTA ŞELATININ STABİL OLDUĞU pH ARALIĞI:

Bakır (3 -9) , Mangan (5-9) Çinko ( 4 – 11)

23-5-5

+ (35 SO3) + ME

23-5-5

Garanti Edilen İçerik                                                                                       (w/w)

Toplam Azot (N)                                                                             %23
Amonyum Azotu (N)                                                                      %13,7
Nitrat Azotu (N)                                                                             %2,7
Üre Azotu (N)                                                                                %6,6
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)                                     %5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)                                          %5
Suda Çözünür Kükürttri Oksit (SO3)                                             %35
Suda Çözünür Bor (B)                                                                  %0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile Şelatlanmıştır.)        %0,01
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile Şelatlanmıştır.)   %0,01
Suda Çözünür Molibden (Mo)                                                      %0,005
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile Şelatlanmıştır.)       %0,01

EDTA ŞELATININ STABİL OLDUĞU pH ARALIĞI:
Bakır (3 -9) , Mangan (5-9) Çinko ( 4 – 11)

Yüksek oranda Azot ve Kükürt içeren özel formülasyonlu üründür. Toprakta Azot’un yetersiz olduğu yada yeterli olsa dahi çeşitli olumsuzluklar nedeniyle (yetersiz nem ve yağış, aşırı sıcak ve soğuk vb.) bitkilerin bu Azottan yeterince faydalanamadığı durumlar için ideal bir besin kaynağıdır. Kullanıldığı bitkilerde vejetatif aksamı güçlendirir bitki boyunu, dal, yaprak ve sürgün faaliyetlerini artırır bodur ve cılız gelişimin önüne geçer dane ve meyvelerin iri ve dolgun olmasını teşvik eder.

16-8-24

+ (16 SO3) + ME

Azot ve Potasyum ağırlıklı bir formülasyondur. Yüksek verim ve kaliteli ürün için kullanılması gerekmektedir. Bitkinin asıl gelişimini tamamladığı zamandan itibaren kullanılır. Kullanıldığı bitkilerin meyvelerinde irileşmesini dolgun ve sert olmasını ve iyi bir renk almasını sağlar. İçeriğindeki kükürtten dolayı toprakta bağlı olan iz elementlerin bitki tarafında kullanılmasını sağlar. Düşük pH’lıdır.

16-8-24

Garanti Edilen İçerik                                                                                       (w/w)

Toplam Azot (N)                                                                              %16
Amonyum Azotu (N)                                                                       %5,7
Nitrat Azotu (N)                                                                              %7
Üre Azotu (N)                                                                                 %3,3
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)                                      %8
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)                                           %24
Suda Çözünür Kükürttri Oksit (SO3)                                             %16
Suda Çözünür Bor (B)                                                                   %0,01
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile Şelatlanmıştır.)         %0,01
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile Şelatlanmıştır.)    %0,01
Suda Çözünür Molibden (Mo)                                                        %0,005
Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile Şelatlanmıştır.)         %0,01

EDTA ŞELATININ STABİL OLDUĞU pH ARALIĞI:
Bakır (3 -9) , Mangan (5-9) Çinko ( 4 – 11)

Özel Seri Ürünler

Cellix

Cellix

Mangan içerikli giberellin asitlerle zenginleştirilmiş özel bir üründür. Uygulandığı bitkilerde mangan noksanlığını giderir, bitkinin yeşil aksamının daha sağlıklı olmasına katkıda bulunur. Cellix uygulandığı bitkilerin, meyve tutumunu ve meyve sap kalınlığını sağlar. Bitkinin boyuna büyümesini teşvik eder.

Garanti Edilen İçerik                              (w/w)

Suda Çözünür Mangan (Mn)        % 3,2

Cante

Bor, Çinko, Giberellin asitler ve alginik asitler içeren bitki gelişim düzenleyicidir. Bitkinin boyuna gelişmesini teşvik eder. İçeriğinde yoğun miktarda organik madde ve serbest aminoasitler ile zenginleştirilmiştir. Bitkiyi yormadan ve hızlı bir şekilde çalışmasını sağlar.

Cante

Garanti Edilen İçerik                    (w/w)

Suda Çözünür Bor (B)          % 0,4

Suda Çözünür Çinko (Zn)     % 2,3

Tecman

Tecman

Karboksil grupları ve fenoller bakımından zengin çinko ve mangan içeren bioaktivatör üründür. Uygulandığı üründe mikro besinleri etkin bir şekilde hareket ettirerek bitkinin optimal gelişimini teşvik eder ve canlandırır.

Garanti Edilen İçerik                              (w/w)

Suda Çözünür Mangan (Mn)         % 1,5

Suda Çözünür Çinko (Zn)              % 1,4

Posman

İçeriğinde yüksek oranda Potasyum içeren üründür. Sistematik bir etkiye sahiptir bitkilerde kök sistemi gelişimini ve meyvelerin gelişip olgunlaşmasını sağlar. Boylu giden bitkilerin boğum aralarını kısaltır ve böylece bitkileri verime yatmasını sağlar.

Garanti Edilen İçerik                                            (w/w)

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)        % 20

Cante

Bomtec

Bomtec

Çinko içeren bitki besleme ürünüdür. İçeriğindeki özel asitlerden dolayı bitkilerin biotik veya abiyotik stress koşullarına karşı gösterdiği direnç sonrası bitkilerin gelişiminin yavaşlamasının önüne geçer. BOMTEC bitkiye enerji ve direnç oluşturarak, bitkinin zorlu şartlar altında yüksek verimde çalışmasını sağlar.

Garanti Edilen İçerik                            (w/w)

Suda Çözünür Çinko (Zn)            %3,2

Asabor 10

Yüksek oranda Bor içeren özel formüle edilmiş düşük kullanım dozunda yüksek etki gösteren üründür. Bor bitkide sağlıklı büyüme ve gelişme için önemli bir iz elementtir. Bitkilerde protein sentezi ve karbonhidratların bitki içerisinde taşınmasına yardımcı olur.
Asabor, bitkilerde polen, çimlenme kalitesini artırır, doku çatlaması ve zayıf çiçeklenmenin önüne geçerek sebze ve meyvelerde verimliliği artırır.

Asabor 10

Garanti Edilen İçerik                (w/w)

Suda Çözünür Bor (B)         %10

Brenta Fe

Brenta Fe

Brenta Fe, organik asitler ile üretilmiş yeni nesil jel demirdir. Bitki büyümesini teşvik eder, demir noksanlığı belirtilerine meydan vermeksizin, yeşil aksama sağlıklı koyu yeşil renk temin eder. Brenta Fe, daha fazla tomurcuk ve çiçek oluşumu sağlayarak yüksek verim ve kaliteli mahsül elde edilmesini sağlar. Brenta Fe’nin üretiminde su kullanılmamaktadır. Damlamadan, yapraktan kullanılabilme özelliğine sahiptir.

Brenta

Süspansiyon formda yoğun N-P-K içeren, içinde su bulundurmayan jel gübresidir. pH' ı yüksek topraklarda bünyesindeki organik asitler sayesinde maksimum seviyede bitki tarafından alınabilir formda olduğu için üretici kayıplarını ve bitkinin kayıpları minimuma indirir. Soğuk toprak koşullarında dahi bitkilerin kılcal kökleri sayesinde absorbe edilebilme yeteneğine sahiptir.

8-5-20 + ME

Garanti Edilen İçerik                                 (w/w)

Toplam Azot (N)                                           8
Nitrat Azotu (N)                                            7
Amonyum Azotu (N)                                    1
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)    5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)         20
Suda Çözünür Bor (Bor)                              0,02
Suda Çözünür Demir (Fe)                            0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn)                       0,01
Suda Çözünür Çinko (Zn)                            0,01

7-22-7 + ME

Garanti Edilen İçerik                                  (w/w)

Toplam Azot (N)                                            7
Nitrat Azotu (N)                                             3,5
Amonyum Azotu (N)                                     3,5
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)     22
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)          7
Suda Çözünür Bor (Bor)                               0,02
Suda Çözünür Demir (Fe)                             0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn)                        0,01
Suda Çözünür Çinko (Zn)                             0,01

Brenta

12-12-12 + ME

Garanti Edilen İçerik                                 (w/w)

Toplam Azot (N)                                           12
Nitrat Azotu (N)                                            7
Amonyum Azotu (N)                                    4
Üre Azotu (N)                                               1
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)    12
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)         12
Suda Çözünür Bor (Bor)                              0,02
Suda Çözünür Demir (Fe)                            0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn)                       0,01
Suda Çözünür Çinko (Zn)                            0,01

Poma

15-3-5 + ME

Poma

Yüksek oranda Azot ve Organik madde içermektedir. Düşük pH özelliğine sahiptir, bitkinin fotosentez etkinliğini ve kuru madde birikimini artırarak bitkinin boyuna uzamasını sağlar ve bodur gelişimin önüne geçer. Dal, yaprak ve sürgün gelişimini hızlandırır. Yaprak ve meyve dökülmesinin önüne geçer.

Garanti Edilen İçerik                                             (w/w)

Toplam Azot (N)                                           15
Nitrat Azotu (N)                                            1,5
Amonyum Azotu (N)                                     2
Üre Azotu (N)                                               11,5
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)    3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)         5
Suda Çözünür Bor (Bor)                              0,02
Suda Çözünür Demir (Fe)                            0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn)                       0,01

Poma

Sıvı NPK serisidir. Üretiminde kullanılan organikasitlerden dolayı toprakta bağlanmadan bitki tarafından kolayca kullanılır. Tüm sulama sistemleri gübreleme için uygundur. Tüm toprak koşulları ve hava koşullarında uygulandığından bitkinin mikro ve makro besin elementleri ihtiyacını giderir ve maksimum verim sağlar.

5-3-15 + ME

Garanti Edilen İçerik                                % w/w

Toplam Azot (N)                                           5
Üre Azotu (N)                                               5
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)    3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)         15
Suda Çözünür Bor (Bor)                              0,02
Suda Çözünür Demir (Fe)                            0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn)                       0,01
Suda Çözünür Çinko (Zn)                            0,01

7-7-7 + ME

Garanti Edilen İçerik                                  (w/w)

Toplam Azot (N)                                            7
Nitrat Azotu (N)                                             1,5
Amonyum Azotu (N)                                     1,5

Üre Azotu (N)                                                4
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)     7
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)          7
Suda Çözünür Bor (Bor)                               0,02
Suda Çözünür Demir (Fe)                             0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn)                        0,01
Suda Çözünür Çinko (Zn)                             0,01

Poma 2

5-13-5 + ME

Garanti Edilen İçerik                                 (w/w)

Toplam Azot (N)                                           5
Nitrat Azotu (N)                                            1
Amonyum Azotu (N)                                     2
Üre Azotu (N)                                               2
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)    13
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)         5
Suda Çözünür Bor (Bor)                              0,02
Suda Çözünür Demir (Fe)                            0,02
Suda Çözünür Mangan (Mn)                       0,01
Suda Çözünür Çinko (Zn)                            0,01

bottom of page